درس های مدرس
31 بازدید
ناشر: مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
گزیده ای از برجسته ترین نمونه های رفتاری شهید آیت الله مدرس در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است. این کتاب به صورت تمام رنگی و در قطع A4 به چاپ رسیده تا بتوان با جدا نمودن صفحات این کتاب، به صورت نمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد.